Kan man outsourca något så viktigt som en reception?

Outsourcing av service innebär att du anlitar en extern leverantör för att utföra en del av ditt företags funktioner i stället för den egna personalen. Här förklarar vi varför det är bra att outsourca receptionen.

Att låta någon annan sköta servicen kan vara fördelaktigt av olika skäl, till exempel för att minska kostnader, förbättra effektiviteten eller för att helt kunna fokusera på den egna kärnverksamheten. Genom att outsourca kan företag få tillgång till kunskap och expertis från leverantörer som är specialiserade på dessa områden. Det kan också ge mer flexibilitet, särskilt när det gäller att hantera säsongsbaserade eller tillfälliga behov.

Det kan till och med vara smart att överlåta en så viktig funktion som receptionen till externa proffs. Genom att överlåta ansvaret för att bemanna och driva er företagsreception får ni tillgång till professionell och erfaren personal som tar emot alla besökare på bästa sätt. De hanterar också samtal, e-post, inkommande post och andra administrativa uppgifter som förbättrar er företagskommunikation och effektivitet. Detta är extra fördelaktigt för företag som vill ha riktigt vass kundservice och samtidigt öka sin tillgänglighet.

Era behov och ambitioner

Ni vet själva bäst vad ni vill kommunicera till era besökare och medarbetare. Innan ni väljer en leverantör för receptionstjänsten är det viktigt att ni noga överväger era behov och ambitioner. Ni bör också undersöka olika serviceleverantörer, jämföra priser och kvalitet, och kontrollera att de har erfarenhet och referenser från andra liknande företag som har outsourcat sin receptionstjänst.

”Det där lilla extra som betyder så mycket”

För Middlepoint är det en självklarhet att era värderingar styr uppdraget och genomsyrar vårt arbete. Vårt koncept bygger på att vi höjer kvaliteten och utvecklar era servicefunktioner. Med oss får man det där lilla extra som gör gott intryck på både medarbetare och besökare.

Middlepoint bemöter besökare, kunder och kollegor med värme och professionalism. Vi är nytänkande och hållbara i hur vi kan utveckla vår leverans. Vi är lyhörda för kundens önskemål och löser uppgifter snabbt och effektivt.

Att känna sig välkommen betyder för oss att alla besökare ska känna sig sedda, omhändertagna och korrekt bemötta. En servicekonsult från Middlepoint blir kundens ansikte utåt och för många första kontakten med företaget. Det ställer höga krav på dem som arbetar hos oss, och det ställer ännu högre krav på HUR de arbetar för att ständigt kunna ge det där lilla extra som betyder så mycket. Alla Middlepoints medarbetare är därför noga utvalda för sin roll, hos oss jobbar riktiga servicestjärnor.