Högklassig service med omtanke och värdskap

Vi erbjuder modern och flexibel service åt näringslivet, fastighetsägare och deras hyresgäster. Våra servicekonsulter säkerställer att bemötande och upplevelse stärker kundernas varumärke och identitet.

Kontakta oss

Service är en del av upplevelsen

Middlepoint hjälper företag och organisationer att skapa levande och attraktiva arbetsmiljöer. Vi utmanar branschen med ett engagemang långt över det vanliga – vi har mer känsla för service helt enkelt! Målet är att era besökare och medarbetare ska få den bästa tänkbara servicen så att de kan arbeta effektivt och fokusera på er kärnverksamhet. Middlepoints service är en del av upplevelsen.

Vi erbjuder ett helhetskoncept inom internservice, konferens och bemanning. Med ett noggrant rekryteringsarbete och starka processer säkerställer vi kvalitet och rätt servicekänsla. Varje uppdrag utformas utifrån varje kunds specifika önskemål och behov; på så sätt skapar vi unika mervärden. Våra professionella servicekonsulter får varje enskild individ som vistas i era lokaler att känna sig betydelsefull och sedd. De är ju våra gäster.

Mer om Middlepoint

Middlepoint är sedan 2021 ett helägt dotterbolag till den nordiska servicekoncernen Coor. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001). Vi är också ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal och är medlemmar i Kompetensföretagen.

Idag bemannar våra cirka 200 konsulter företag och köpcentrum i storstadsregionerna i Sverige. För oss är det viktigt med en hållbar utveckling och därför arbetar vi kontinuerligt med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.

Vår historia

Middlepoint grundades 2009 av Cissi Meltzer ur en vision om att leverera personlig och flexibel arbetsplatsservice av högsta klass.

”Jag hade en dröm om att bygga ett bolag där alla medarbetare skulle brinna lika mycket som jag själv för att göra skillnad och leverera service långt över det vanliga. Ett bolag där medarbetarna varje dag känner arbetsglädje, känner sig uppskattade och förstår i hjärtat hur viktiga de är för våra kunder och för oss.”


Här är vi som jobbar på kontoret i Stockholm:


Vi vill prata med dig! Kontakta oss dygnet runt.

Låt oss prata service

Middlepoint är ett personligt och flexibelt serviceföretag som hjälper företag att skapa de främsta arbetsplatserna för både medarbetare och kunder. Våra diplomerade servicekonsulter levererar receptionsservice på entreprenad och säkerställer att receptionen är en förlängning av företagets varumärke.

Söker du jobb inom service? Klicka här för att se våra lediga tjänster ➝ 

Johanna Lindberg

Bemanningschef

Söker du jobb?

Se våra lediga tjänster
GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.